آموزش گشایش اسلاو برای سیاه

آموزش گشایش اسلاو برای سیاه

آموزش گشایش اسلاو برای سیاه

مدرس : آرمان گلبیدی 

مدت زمان آموزش : 12 ساعت 

زبان : فارسی 

فایل ویدئوییفایل PGN

مقدمه ای بر ایستادگی در برابر d4 با گشایش اسلاو :

پکیج ایستادگی در برابر d4 سفید با گشایش اسلاو  mp4 +  PGN

زمانی که شما با مهره سیاه در برابر سفید به دفاع می پردازید می باید در برابر e4 , d4 و گشایش های انگلیسی و رتی آمادگی کامل را داشته باشید .

در برابر d4  شما از گشایش هندی شاه , هلندی و اسلاو می توانید بهره ببرید . که در این پکیج ۱۱ ساعته تیم آموزشی VChess به بررسی گشایش اسلاو در برابر d4 خواهیم پرداخت .

یکی از مزیت های بزرگ این پکیج همراه بودن فایل pgn  آموزش به همراه فایل های ویدئویی است که کار شما را برای مرور درس ها قبل از مسابقه آسان خواهد کرد .

محتویات این پکیج :

 • ایستادگی در برابر گامبی وزیر سفید با ورود به شاخه ی اسلاو مران واریانت چبچنکوف
 • ایستادگی در برابر Bg5 با ورود به شاخه ی اسلاو واریانت باتوینیک
 • بررسی تمام شاخه های اسلاو تعویضی همراه با اتودهای شخصی
 • سیستم ضد کاتالان با پذیرش قربانی پیاده سفید
 • گشایش ضد لندن با شاخه‌ی گامبی گلر معکوس
 • گشایش ضد توره با اتود اسب در E4
 • گشایش ضد کوله با سیستم قرینه سازی تاراش

توضیحات :

در این پکیج سیستم انتخابی که من به شما پیشنهاد خواهم داد یک سیستم کاملا داینامیک و تهاجمی خواهد بود و برعکس اکثر گشایش هایی که به سفید مرکز را واگذار می کنند و فضا به او می دهند

سیاه از همان ابتدای کار به دنبال گرفتن ابتکار عمل رفته و حتی گاها سیاه یک سوار را قربانی می دهد تا بتواند قدرت تهاجمش را چندین و چند برابر کند .

پس اگر قلبتان ضعیف است به سراغ این پکیج نیایید !!

بازی های انتخاب شده در این پکیج از برتین بازی های تال , برونشتاین و استاد بزرگ آمانوف که یک نمونه و الگوی زنده برای شما می تواند باشد گرفته شده است .

این پکیج مناسب ریتینگ ۱۱۰۰ تا ریتینگ ۲۳۰۰ است ک به راحتی ما مطالعه یک دور آن ریتینگ LICHESS شما حداقل ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد رشد خواهد داشت .

توصیه های مربی :

پکیج ایستادگی در برابر d4 به صورت جلسه بندی و طبقه شندی است .

شما روزانه یک جلسه و نهایتا دو جلسه  را مطالعه کنید و حتما قبل از مطالعه روزانه خود ۱۰ تمرین تاکتیک را حل کنید که ذهنتان برای پیچیدگی گشایش ها آماده شود .

و حتما حتما بازی را روی یک صفحه مهره واقعی نیز بچینید .

در آخر هر هفته pgn های قرار داده شده را حتما مرور کنید تا گشایش در ذهنتان به خوبی جایگیر شود .


خرید آنلاین

کتاب تاکتیک برای مسابقات شطرنج CHESS TACTICS FOR CHAMPION

کتاب تاکتیک برای مسابقات شطرنج CHESS TACTICS FOR CHAMPION

کتاب تاکتیک برای مسابقات شطرنج CHESS TACTICS FOR CHAMPION

توضیحات :

کتاب تاکتیک های شطرنج برای مسابقات نوشته سوزان پولگار است که برای ریتینگ های ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ توسط مربیان آموزشگاه Vchess توصیه می شود .

با خواندن تنها روزی ۱۰ تاکتیک هاز این کتاب شما بعد از یک ماه حداقل افزایش ۵۰ واحد ریتینگ را خواهید داشت .این کتاب ابتدا با ذکر مثالی تاکتیک ها را در عمل به شما نشان داده سپس تمریناتی پیرو آن تاکتیک به شما می دهد .این کتاب در ترم دوم اموزشگاه مورد تدریس نیز قرار می گیرد .

 


آموزش گشایش اسلاو برای سیاه

آموزش گشایش اسلاو برای سیاه

آموزش گشایش اسلاو برای سیاه

مدرس : آرمان گلبیدی 

مدت زمان آموزش : 12 ساعت 

زبان : فارسی 

فایل ویدئوییفایل PGN

مقدمه ای بر ایستادگی در برابر d4 با گشایش اسلاو :

پکیج ایستادگی در برابر d4 سفید با گشایش اسلاو  mp4 +  PGN

زمانی که شما با مهره سیاه در برابر سفید به دفاع می پردازید می باید در برابر e4 , d4 و گشایش های انگلیسی و رتی آمادگی کامل را داشته باشید .

در برابر d4  شما از گشایش هندی شاه , هلندی و اسلاو می توانید بهره ببرید . که در این پکیج ۱۱ ساعته تیم آموزشی VChess به بررسی گشایش اسلاو در برابر d4 خواهیم پرداخت .

یکی از مزیت های بزرگ این پکیج همراه بودن فایل pgn  آموزش به همراه فایل های ویدئویی است که کار شما را برای مرور درس ها قبل از مسابقه آسان خواهد کرد .

محتویات این پکیج :

 • ایستادگی در برابر گامبی وزیر سفید با ورود به شاخه ی اسلاو مران واریانت چبچنکوف
 • ایستادگی در برابر Bg5 با ورود به شاخه ی اسلاو واریانت باتوینیک
 • بررسی تمام شاخه های اسلاو تعویضی همراه با اتودهای شخصی
 • سیستم ضد کاتالان با پذیرش قربانی پیاده سفید
 • گشایش ضد لندن با شاخه‌ی گامبی گلر معکوس
 • گشایش ضد توره با اتود اسب در E4
 • گشایش ضد کوله با سیستم قرینه سازی تاراش

توضیحات :

در این پکیج سیستم انتخابی که من به شما پیشنهاد خواهم داد یک سیستم کاملا داینامیک و تهاجمی خواهد بود و برعکس اکثر گشایش هایی که به سفید مرکز را واگذار می کنند و فضا به او می دهند

سیاه از همان ابتدای کار به دنبال گرفتن ابتکار عمل رفته و حتی گاها سیاه یک سوار را قربانی می دهد تا بتواند قدرت تهاجمش را چندین و چند برابر کند .

پس اگر قلبتان ضعیف است به سراغ این پکیج نیایید !!

بازی های انتخاب شده در این پکیج از برتین بازی های تال , برونشتاین و استاد بزرگ آمانوف که یک نمونه و الگوی زنده برای شما می تواند باشد گرفته شده است .

این پکیج مناسب ریتینگ ۱۱۰۰ تا ریتینگ ۲۳۰۰ است ک به راحتی ما مطالعه یک دور آن ریتینگ LICHESS شما حداقل ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد رشد خواهد داشت .

توصیه های مربی :

پکیج ایستادگی در برابر d4 به صورت جلسه بندی و طبقه شندی است .

شما روزانه یک جلسه و نهایتا دو جلسه  را مطالعه کنید و حتما قبل از مطالعه روزانه خود ۱۰ تمرین تاکتیک را حل کنید که ذهنتان برای پیچیدگی گشایش ها آماده شود .

و حتما حتما بازی را روی یک صفحه مهره واقعی نیز بچینید .

در آخر هر هفته pgn های قرار داده شده را حتما مرور کنید تا گشایش در ذهنتان به خوبی جایگیر شود .


آموزش گشایش اسلاو برای سیاه

آموزش گشایش اسلاو برای سیاه

آموزش گشایش اسلاو برای سیاه

مدرس : آرمان گلبیدی 

مدت زمان آموزش : 12 ساعت 

زبان : فارسی 

فایل ویدئوییفایل PGN

مقدمه ای بر ایستادگی در برابر d4 با گشایش اسلاو :

پکیج ایستادگی در برابر d4 سفید با گشایش اسلاو  mp4 +  PGN

زمانی که شما با مهره سیاه در برابر سفید به دفاع می پردازید می باید در برابر e4 , d4 و گشایش های انگلیسی و رتی آمادگی کامل را داشته باشید .

در برابر d4  شما از گشایش هندی شاه , هلندی و اسلاو می توانید بهره ببرید . که در این پکیج ۱۱ ساعته تیم آموزشی VChess به بررسی گشایش اسلاو در برابر d4 خواهیم پرداخت .

یکی از مزیت های بزرگ این پکیج همراه بودن فایل pgn  آموزش به همراه فایل های ویدئویی است که کار شما را برای مرور درس ها قبل از مسابقه آسان خواهد کرد .

محتویات این پکیج :

 • ایستادگی در برابر گامبی وزیر سفید با ورود به شاخه ی اسلاو مران واریانت چبچنکوف
 • ایستادگی در برابر Bg5 با ورود به شاخه ی اسلاو واریانت باتوینیک
 • بررسی تمام شاخه های اسلاو تعویضی همراه با اتودهای شخصی
 • سیستم ضد کاتالان با پذیرش قربانی پیاده سفید
 • گشایش ضد لندن با شاخه‌ی گامبی گلر معکوس
 • گشایش ضد توره با اتود اسب در E4
 • گشایش ضد کوله با سیستم قرینه سازی تاراش

توضیحات :

در این پکیج سیستم انتخابی که من به شما پیشنهاد خواهم داد یک سیستم کاملا داینامیک و تهاجمی خواهد بود و برعکس اکثر گشایش هایی که به سفید مرکز را واگذار می کنند و فضا به او می دهند

سیاه از همان ابتدای کار به دنبال گرفتن ابتکار عمل رفته و حتی گاها سیاه یک سوار را قربانی می دهد تا بتواند قدرت تهاجمش را چندین و چند برابر کند .

پس اگر قلبتان ضعیف است به سراغ این پکیج نیایید !!

بازی های انتخاب شده در این پکیج از برتین بازی های تال , برونشتاین و استاد بزرگ آمانوف که یک نمونه و الگوی زنده برای شما می تواند باشد گرفته شده است .

این پکیج مناسب ریتینگ ۱۱۰۰ تا ریتینگ ۲۳۰۰ است ک به راحتی ما مطالعه یک دور آن ریتینگ LICHESS شما حداقل ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد رشد خواهد داشت .

توصیه های مربی :

پکیج ایستادگی در برابر d4 به صورت جلسه بندی و طبقه شندی است .

شما روزانه یک جلسه و نهایتا دو جلسه  را مطالعه کنید و حتما قبل از مطالعه روزانه خود ۱۰ تمرین تاکتیک را حل کنید که ذهنتان برای پیچیدگی گشایش ها آماده شود .

و حتما حتما بازی را روی یک صفحه مهره واقعی نیز بچینید .

در آخر هر هفته pgn های قرار داده شده را حتما مرور کنید تا گشایش در ذهنتان به خوبی جایگیر شود .